• Tomi Wen

  Founder & CEO

 • Ben Fu

  CTO

 • Summer Xu, MBA

  CMO

 • Trinity Wang, Ph.D.

  CMO

 • Alex Xiang

  COO

 • Alvin Zhou

  CESO

 • Oceanus Zeng

  CRO

 • Olle Falknang

 • Tracy Gao

 • Mursey Liu

 • Johnny Li

 • Steven Li

 • Eddie Li

 • Mark Ma

 • Ryan Si

 • Alec Tian

 • Chowking Wang

 • Frank Zhou

 • Bloom Wang

 • Rondo Fan

Consultant

 • Steven Krohn

   

   

   

   

 • Jonathan tay

   

   

   

   

 • Bing Li
  Bing Li

   

   

   

   

 • Haixiang Pan

   

   

   

   

 • Zexuan Hao
  Zexuan Hao

   

   

   

   

 • Jianwu Li
  Jianwu Li

   

   

   

   

 • Qiong He
  Qiong He

   

   

   

   

 • Yuanwen Wu

   

   

   

   

 • Jiang Liu
  Jiang Liu

   

   

   

   

 • Xing Wu
  Xing Wu

   

   

   

   

 • Zhifeng Long, Ph.D
  Zhifeng Long, Ph.D

   

   

   

   

 • Zhidong Qiao
  Zhidong Qiao

   

   

   

   

 • Arthur Zhuang
  Arthur Zhuang

   

   

   

   

 • Jie Liang

   

   

   

   

 • Junqi Li

   

   

   

   

 • Yihui Yu
  Yihui Yu

   

   

   

   

 • Lei Shu

   

   

   

   

 • Dachao Tian
  Dachao Tian