Our Team

 • Tomi Wen

  Founder & CEO

 • Ben Fu

  CTO

 • Summer Xu, MBA

  CMO

 • Trinity Wang, Ph.D.

  CMO

 • Alex Xiang

  COO

 • Alvin Zhou

  CESO

 • Oceanus Zeng

  CRO

Investors

 • Manzi Xue
  Manzi Xue

   

   

   

 • Bing Li
  Bing Li

   

   

   

 • Haixiang Pan
  Haixiang Pan

   

   

   

 • Zexuan Hao
  Zexuan Hao

   

   

   

 • Jianwu Li
  Jianwu Li

   

   

   

 • Qiong He
  Qiong He

   

   

   

 • Yuanwen Wu
  Yuanwen Wu

   

   

   

 • Jiang Liu
  Jiang Liu

   

   

   

 • Xing Wu
  Xing Wu

   

   

   

 • Zhifeng Long, Ph.D
  Zhifeng Long, Ph.D

   

   

   

 • Hanying Yuan
  Hanying Yuan

   

   

   

 • Zhidong Qiao
  Zhidong Qiao

   

   

   

 • Arthur Zhuang
  Arthur Zhuang

   

   

   

 • Jie Liang
  Jie Liang

   

   

   

 • Junqi Li
  Junqi Li

   

   

   

 • Yihui Yu
  Yihui Yu

   

   

   

Consultant

 • Lei Shu
  Lei Shu

   

   

   

 • Dachao Tian
  Dachao Tian